دعای چهلم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای وقت یاد مرگ است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای چهلم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای وقت یاد مرگ است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای چهلم صحیفه سجادیه