دعای سی و دوم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای پس از نماز شب است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای سی و دوم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای پس از نماز شب است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای سی و دوم صحیفه سجادیه