رئیس جمهور در صحن علنی مجلس: دشمن تمام توانش را برای ناامیدی مردم گذاشته است حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت: تمامی اظهارات و اقدام در دولت و مجلس باید راهبرد ایجاد امید در دل مردم باشد. دریافت ۸ MB

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس:

دشمن تمام توانش را برای ناامیدی مردم گذاشته است

دشمن تمام توانش را برای ناامیدی مردم گذاشته است

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت: تمامی اظهارات و اقدام در دولت و مجلس باید راهبرد ایجاد امید در دل مردم باشد.

دریافت ۸ MB


دشمن تمام توانش را برای ناامیدی مردم گذاشته است