رئیس جمهور در آیین بهره برداری ۵ ایستگاه مترو: دشمن به دنبال تبدیل قوت‌های کشور به ناامیدی و ضعف است رییس جمهور گفت: دشمن نمی‌خواهد ما تولید داشته و پیشرفت کنیم بنابراین دنبال تبدیل قوت‌ها به ناامیدی و یاس است. به گزارش هشت صبح به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید ابراهیم رئیسی در […]

رئیس جمهور در آیین بهره برداری ۵ ایستگاه مترو:

دشمن به دنبال تبدیل قوت‌های کشور به ناامیدی و ضعف است

دشمن به دنبال تبدیل قوت‌های کشور به ناامیدی و ضعف است

رییس جمهور گفت: دشمن نمی‌خواهد ما تولید داشته و پیشرفت کنیم بنابراین دنبال تبدیل قوت‌ها به ناامیدی و یاس است.

به گزارش هشت صبح به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید ابراهیم رئیسی در آئین بهره برداری ۵ ایستگاه در خطوط ۶ و۷، اظهار داشت: امروز فضای کشور فضای کار و تولید است و این فضا باعث رضایت مردم می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ ما فرهنگ «ما می توانیم» است، گفت: کاری که امروز افتتاح می‌شود جلوه‌ای از همت و ما می‌توانیم است.

رئیسی با بیان اینکه دشمن نمی‌خواهد ما تولید داشته باشیم و پیشرفت کنیم، تصریح کرد: دشمن به دنبال تبدیل قوت‌ها به ناامیدی و یاس است.

در حال تکمیل…