رئیس مجلس شورای اسلامی: دشمن به دنبال تبدیل اعتراض به جنایت و داعش‌سازی نوین است محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حوادث و اتفاقات اخیر پیامی روشن به همراه داشت و بار دیگر نشان داد سازمان سیا و موساد به دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش هستند. دریافت ۲۰ MB

رئیس مجلس شورای اسلامی:

دشمن به دنبال تبدیل اعتراض به جنایت و داعش‌سازی نوین است

دشمن به دنبال تبدیل اعتراض به جنایت و داعش‌سازی نوین است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حوادث و اتفاقات اخیر پیامی روشن به همراه داشت و بار دیگر نشان داد سازمان سیا و موساد به دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش هستند.

دریافت ۲۰ MB


دشمن به دنبال تبدیل اعتراض به جنایت و داعش‌سازی نوین است