رهبر انقلاب: دشمن امتداد و عمق راهبردی انقلاب را فهمیده است مقام معظم رهبری فرمودند: دشمن امتداد و عمق راهبردی انقلاب را فهمیده است. دریافت ۵ MB

رهبر انقلاب:

دشمن امتداد و عمق راهبردی انقلاب را فهمیده است

دشمن امتداد و عمق راهبردی انقلاب را فهمیده است

مقام معظم رهبری فرمودند: دشمن امتداد و عمق راهبردی انقلاب را فهمیده است.

دریافت ۵ MB