دشمنان تلاش می‌کنند جامعه قرآنی را از پا در بیاورند رئیس‌جمهور در اختتامیه سی‌ونهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن‌کریم گفت: دشمنان تلاش می‌کنند جامعه قرآنی را از پا در بیاورند اما نمی‌توانند. دریافت ۲۰ MB

دشمنان تلاش می‌کنند جامعه قرآنی را از پا در بیاورند

دشمنان تلاش می‌کنند جامعه قرآنی را از پا در بیاورند

رئیس‌جمهور در اختتامیه سی‌ونهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن‌کریم گفت: دشمنان تلاش می‌کنند جامعه قرآنی را از پا در بیاورند اما نمی‌توانند.

دریافت ۲۰ MB


دشمنان تلاش می‌کنند جامعه قرآنی را از پا در بیاورند