متهم پس از حضور در پلیس آگاهی ضمن اعتراف به قتل پدر و مادر خود به دلیل بی توجهی پدر ومادرش و تبعیض‌هایی که بین او و سایر فرزندانشان قائل می‌شدند و مرتب از سوی آنها در بیمارستان‌های اعصاب و روان بستری می‌شده به خشم آمده و روز گذشته پس از فرار از بیمارستان نقشه انتقام گرفتن از پدرو مادرش را عملی کرده است.

متهم پس از حضور در پلیس آگاهی ضمن اعتراف به قتل پدر و مادر خود به دلیل بی توجهی پدر ومادرش و تبعیض‌هایی که بین او و سایر فرزندانشان قائل می‌شدند و مرتب از سوی آنها در بیمارستان‌های اعصاب و روان بستری می‌شده به خشم آمده و روز گذشته پس از فرار از بیمارستان نقشه انتقام گرفتن از پدرو مادرش را عملی کرده است.


دستگیری پسرجوانی که پدر و مادر پیر خود را به قتل رساند/ متهم: به من بی توجهی می کردند