یکی از اعضای شورای شهر به همراه یکی از پیمانکاران فعال به دلیل اتهامات مالی دستگیر شدند.

یکی از اعضای شورای شهر به همراه یکی از پیمانکاران فعال به دلیل اتهامات مالی دستگیر شدند.


دستگیری عضو شورای شهر در چهارمحال و بختیاری / جزئیات اتهامات