تحقیقات جنایی درباره قتل یک دختر جوان در پارک نهج البلاغه تهران با ضربات چاقو، با شناسایی یکی از دوستانش به‌ عنوان مظنون وارد مرحله تازه‌ای شد.

تحقیقات جنایی درباره قتل یک دختر جوان در پارک نهج البلاغه تهران با ضربات چاقو، با شناسایی یکی از دوستانش به‌ عنوان مظنون وارد مرحله تازه‌ای شد.


دستگیری دختر دانش‌آموز در پرونده قتل دوستش