ایرنا- دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به “شاباک” از بازدداشت ۲ “اسرائیلی” به خاطر جاسوسی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیتی موسوم به “شاباک” اعلام کرد: ۲ اسرائیلی به خاطر همکاری با “یک سازمان” در غزه از طریق تحویل پول و سلاح و جمع آوری داده های اطلاعاتی درباره […]

ایرنا- دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به “شاباک” از بازدداشت ۲ “اسرائیلی” به خاطر جاسوسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیتی موسوم به “شاباک” اعلام کرد: ۲ اسرائیلی به خاطر همکاری با “یک سازمان” در غزه از طریق تحویل پول و سلاح و جمع آوری داده های اطلاعاتی درباره ارتش اسرائیل بازداشت شدند.

این رسانه به جزئیات بیشتری دراین باره اشاره نکرد.


دستگاه شاباک از بازداشت ۲ “اسرائیلی” به خاطر جاسوسی خبر داد