مقام معظم رهبری: در قضیه اغتشاشات می خواستند نقاط قوت ما را از بین ببرند فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم در خصوص اغتشاشات اخیر و رویکرد کشورهای غربی در خصوص این اتفاقات را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۳ MB

مقام معظم رهبری:

در قضیه اغتشاشات می خواستند نقاط قوت ما را از بین ببرند

در قضیه اغتشاشات می خواستند نقاط قوت ما را از بین ببرند

فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم در خصوص اغتشاشات اخیر و رویکرد کشورهای غربی در خصوص این اتفاقات را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۳ MB


در قضیه اغتشاشات می خواستند نقاط قوت ما را از بین ببرند