رئیس سازمان انرژی اتمی: در برجام و مذاکرات با آژانس بن‌بستی نداریم اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در برجام و مذاکرات با آژانس بن‌بستی نداریم، آنها هستند که از جبهه‌ای به جبهه دیگر می‌روند و روند را دچار مشکل می‌کنند. دریافت ۱۵ MB

رئیس سازمان انرژی اتمی:

در برجام و مذاکرات با آژانس بن‌بستی نداریم

در برجام و مذاکرات با آژانس بن‌بستی نداریم

اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در برجام و مذاکرات با آژانس بن‌بستی نداریم، آنها هستند که از جبهه‌ای به جبهه دیگر می‌روند و روند را دچار مشکل می‌کنند.

دریافت ۱۵ MB


در برجام و مذاکرات با آژانس بن‌بستی نداریم