معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: راه اندازی گمرک تخصصی قطعات خودرو و تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات شرکت های تولیدی و صنعتی البرز دو خواسته صنعتگران این استان است. به گزارش هشت صبح، رضا خواجه نائینی در حاشیه میز خدمت دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان البرز […]

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: راه اندازی گمرک تخصصی قطعات خودرو و تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات شرکت های تولیدی و صنعتی البرز دو خواسته صنعتگران این استان است.

به گزارش هشت صبح، رضا خواجه نائینی در حاشیه میز خدمت دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان البرز مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی البرز گفت: دو مطالبه مهم گمرکی و اقتصادی پیشنهادی این استان پس از بررسی توسط کارشناسان برای تصویب در دومین سفر رییس جمهور به البرز ارائه شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل از اداره کل امور مالیاتی استان البرز خواسته شد تا تعیین تکلیف موضوع یا تهاتر بدهی های مالیاتی و مطالبات شرکت ها و دولت، از دریافت مالیات از شرکت های این استان خودداری کند.

خواجه نائینی با بیان اینکه حوزه وزارت اقتصاد در سفر نخست رییس جمهور هیچ مصوبه موظفی در البرز نداشت، گفت: در دور دوم سفر رییس جمهوری این دو مطالبه مطرح خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع با اشاره به استقرار دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در ستاد ارتباطات مردمی مذکور در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز به مناسب سفر ریس جمهور به این استان افزود: طی دو روز آینده مشکلات مختلف در حوزه های امور مالیاتی، بیمه ای، گمرکی، بانکی و اقتصادی مراکز تولیدی، اقتصادی و مردم البرز و مشکلات بین سازمانی این وزارتخانه در حوزه البرز بررسی می شود.

وی تاکید کرد: شناسایی نیازها و مشکلات مردم در حوزه امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین اهداف استقرار میز خدمت در البرز است.

انتهای پیام