درخواست آمریکا از ایران برای آزادی فوری نفتکش توقیف شده، ابراز نگرانی کاخ سفید از سفر ابراهیم رئیسی به سوریه، شروع درگیری‌های سنگین در سودان، تکرار ادعا‌های ضدایرانی از سوی الهام علی‌اف و اعزام زیردریایی هسته‌ای آمریکا به کره جنوبی، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

درخواست آمریکا از ایران برای آزادی فوری نفتکش توقیف شده، ابراز نگرانی کاخ سفید از سفر ابراهیم رئیسی به سوریه، شروع درگیری‌های سنگین در سودان، تکرار ادعا‌های ضدایرانی از سوی الهام علی‌اف و اعزام زیردریایی هسته‌ای آمریکا به کره جنوبی، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.


درخواست آمریکا از ایران برای آزادی فوری نفتکش توقیف شده/ ابراز نگرانی کاخ سفید از سفر ابراهیم رئیسی به سوریه/ شروع درگیری‌های سنگین در سودان/ تکرار ادعا‌های ضدایرانی از سوی الهام علی‌اف