دستگاه ئی-تتو دو جنبه کلیدی برای سلامت قلب را اندازه گیری می کند که شامل الکتروکاردیوگرام (ئی‌سی‌جی) و سایزموکاردیوگرام (اس‌سی‌جی) می شود.

دستگاه ئی-تتو دو جنبه کلیدی برای سلامت قلب را اندازه گیری می کند که شامل الکتروکاردیوگرام (ئی‌سی‌جی) و سایزموکاردیوگرام (اس‌سی‌جی) می شود.


دانشگاه تگزاس: تحول در نظارت بر سلامت قلب با ئی-تتو(+عکس)