در متن این پیام آمده است: با توجه به نشر شایعاتی دروغین در فضای مجازی در مورد قتل فرزند شیخ القرآن به‌وسیله افرادی مجهول، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند حماد در حین بازی با اسلحه جنگی دچار حادثه شده است و اشتباهی و سهواً در منطقه سرتلاب با شلیک گلوله جنگی به دست خویش مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و فوت می‌نماید.

در متن این پیام آمده است: با توجه به نشر شایعاتی دروغین در فضای مجازی در مورد قتل فرزند شیخ القرآن به‌وسیله افرادی مجهول، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند حماد در حین بازی با اسلحه جنگی دچار حادثه شده است و اشتباهی و سهواً در منطقه سرتلاب با شلیک گلوله جنگی به دست خویش مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و فوت می‌نماید.


دادستان زاهدان: پسر ۱۶ ساله امام جمعه اهل‌ سنت خاش به قتل نرسیده؛ بر اثر بازی با اسلحه جنگی کشته شده است