خیر مقدم گویی پیرمرد مرزنشین به حجت الاسلام رئیسی حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور در دومین روز سفر خود به استان خراسان‌جنوبی به یکی از روستاهای مرزنشین رفت. دریافت ۱۹ MB

خیر مقدم گویی پیرمرد مرزنشین به حجت الاسلام رئیسی

خیر مقدم گویی پیرمرد مرزنشین به حجت الاسلام رئیسی

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور در دومین روز سفر خود به استان خراسان‌جنوبی به یکی از روستاهای مرزنشین رفت.

دریافت ۱۹ MB


خیر مقدم گویی پیرمرد مرزنشین به حجت الاسلام رئیسی