خوشحالی پروفسور هندوستانی از پیشرفت چشمگیر بانوان ایران گفتگو اختصاصی با پرفسور آراندیا انصاری استاد مطالعات زنان دانشگاه اسلامی هندوستان در حاشیه کنگره نمایشگاه زنان تاثیرگذار در تهران را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۲۰ MB

خوشحالی پروفسور هندوستانی از پیشرفت چشمگیر بانوان ایران

خوشحالی پروفسور هندوستانی از پیشرفت چشمگیر بانوان ایران

گفتگو اختصاصی با پرفسور آراندیا انصاری استاد مطالعات زنان دانشگاه اسلامی هندوستان در حاشیه کنگره نمایشگاه زنان تاثیرگذار در تهران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۲۰ MB


خوشحالی پروفسور هندوستانی از پیشرفت چشمگیر بانوان ایران