وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان از معوقات عوارض آلایندگی‌های نفتی وغیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان واریز می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان از معوقات عوارض آلایندگی‌های نفتی وغیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان واریز می‌شود.


خوزستانی‌ها عوارض آلایندگی دریافت می‌کنند