رسانه های رژیم صهیونیستی جمعه شب از خودکشی دو تن از نیروهای ارتش این رژیم در هفته اخیر خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی جمعه شب از خودکشی دو تن از نیروهای ارتش این رژیم در هفته اخیر خبر دادند.


خودکشی ۲ نظامی صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی