بامداد امروز یکشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۱ یک دانشجوی پسر مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۹ ساکن در خوابگاه دانشگاه تهران که در مرحله تدوین پایان‌نامه بوده است، طی یک اقدام خودآسیب رسان درگذشت. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه تهران در دی ماه ۱۴۰۰ با تشخیص […]

بامداد امروز یکشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۱ یک دانشجوی پسر مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۹ ساکن در خوابگاه دانشگاه تهران که در مرحله تدوین پایان‌نامه بوده است، طی یک اقدام خودآسیب رسان درگذشت.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه تهران در دی ماه ۱۴۰۰ با تشخیص مشکلات روانشناختی برای این دانشجو تشکیل پرونده داده و از اواخر سال ۱۴۰۰ تحت نظر مرکز مشاوره دانشگاه تهران بوده. طی ۹ ماه اخیر، ۱۹ بار تحت مشاوره و معاینه روانپزشک مستقر در مرکز مشاوره دانشگاه تهران قرار گرفته است.

همچنین مرکز مشاوره مراتب وضعیت و درمان را به خانواده این دانشجو منعکس کرده و از ایشان خواستند تا در روند معالجه این دانشجو که تحت نظر مستمر مرکز مشاوره دانشگاه و روانپزشک بوده است، مراقبت و همکاری لازم را داشته باشند.

دانشگاه تهران، فوت این دانشجو را به خانواده محترم و هم‌کلاسی‌های وی تسلیت می‌گوید. به منظور حفظ حرمت خانواده متوفی، از ذکر مشخصات این دانشجو خودداری می‌شود.