رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری عامل اصلی حریق عمدی منزلی در نارمک خبر داد و گفت:متوفی که از دختر خانواده در مجلس خواستگاری جواب رد شنیده بود،اقدام به آتش زدن منزل خانواده دختر کرد که خود طعمه حریق شد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری عامل اصلی حریق عمدی منزلی در نارمک خبر داد و گفت:متوفی که از دختر خانواده در مجلس خواستگاری جواب رد شنیده بود،اقدام به آتش زدن منزل خانواده دختر کرد که خود طعمه حریق شد.


خواستگار ناکام، خانه دختر را به آتش کشید