در شماره سیصد و شصت و ششم؛ خط حزب‌الله با عنوان «قیام ملی علیه جنگ ترکیبی» منتشر شد شماره سیصد و شصت و ششم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «قیام ملی علیه جنگ ترکیبی» منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیصد و شصت و ششم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «قیام ملی علیه جنگ […]

در شماره سیصد و شصت و ششم؛

خط حزب‌الله با عنوان «قیام ملی علیه جنگ ترکیبی» منتشر شد

خط حزب‌الله با عنوان «قیام ملی علیه جنگ ترکیبی» منتشر شد

شماره سیصد و شصت و ششم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «قیام ملی علیه جنگ ترکیبی» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیصد و شصت و ششم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «قیام ملی علیه جنگ ترکیبی» منتشر شد.

گزارش هفته شماره جدید خط حزب الله، با بررسی ابعاد برنامه‌ریزی دشمن در اغتشاشات اخیر و نقش مردم در شکست نقشه‌های دشمنان به این سوال پاسخ داده است که رمز پیروزی و غلبه ایرانی‌طلبان بر ویرانی‌طلبان چیست؟

خط حزب‌الله در آستانه بیست و چهارم آبان‌ماه، روز کتاب و کتاب‌خوانی و کتابدار، مروری بر توصیه‌های رهبر انقلاب درباره کتاب داشته است.

شماره این هفته خط حزب‌الله، به روح مطهر شهید اغتشاشات اخیر، سید روح‌الله عجمیان تقدیم می‌شود.


خط حزب‌الله با عنوان «قیام ملی علیه جنگ ترکیبی» منتشر شد