سکه ۲۵ تومانی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ به‌صورت دوتکه ضرب شده و علاوه بر نیکل در ساخت آن برنز نیز به‌کار رفته. سکه ۲۵ تومانی سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ یک‌تکه و از جنس نیکل خالص است. یعنی اگر دنبال سود حاصل از نیکل بودند اصولا باید سراغ دومی می‌رفتند.

سکه ۲۵ تومانی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ به‌صورت دوتکه ضرب شده و علاوه بر نیکل در ساخت آن برنز نیز به‌کار رفته. سکه ۲۵ تومانی سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ یک‌تکه و از جنس نیکل خالص است. یعنی اگر دنبال سود حاصل از نیکل بودند اصولا باید سراغ دومی می‌رفتند.


خرید و فروش سکه ۲۵ تومانی؛ از افسانه تا واقعیت!