خبر بد برای پرسپولیسی ها مصدومیت فرجی و خبر خوب احتمال بازی پورعلی گنجی است. در دقیقه ۶۹ بازی پرسپولیس و آلومینیوم، فرشاد فرجی مدافع مرکزی تیم پرسپولیس بدون برخورد با بازیکنان آلومینیوم روی زمین افتاد و لحظاتی بعد مشخص شد که نمی‌تواند بازی را ادامه دهد تا به این ترتیب جای خود را به […]

خبر بد برای پرسپولیسی ها مصدومیت فرجی و خبر خوب احتمال بازی پورعلی گنجی است.

در دقیقه ۶۹ بازی پرسپولیس و آلومینیوم، فرشاد فرجی مدافع مرکزی تیم پرسپولیس بدون برخورد با بازیکنان آلومینیوم روی زمین افتاد و لحظاتی بعد مشخص شد که نمی‌تواند بازی را ادامه دهد تا به این ترتیب جای خود را به وحدت حنانوف بدهد.

حنانوف در حالی از سوی یحیی مورد استفاده قرار گرفت که او مرتضی پورعلی‌گنجی را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت و علی نعمتی نیز در پست غیرتخصصی به کار گرفته شده بود تا به این ترتیب مدافع تاجیکی برای دقایقی فرصت نمایش توانایی را پیدا کند.


خبر خوب و بد از پرسپولیس