واکاوی مشکلات صید و صیادی شمال-۴ خبر خوب برای صیادان شمال و جنوب کشور آستانه اشرفیه- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از موافقت وزارت تعاون، کا و رفاه اجتماعی با سختی کار صیادان خبر داد و اضافه کرد: قرارگیری شغل صیادی در لیست مشاغل سخت و زیان آور جزو مطالبات صنفی بود. ابراهیم نجفی در گفتگو […]

واکاوی مشکلات صید و صیادی شمال-۴

خبر خوب برای صیادان شمال و جنوب کشور

خبر خوب برای صیادان شمال و جنوب کشور

آستانه اشرفیه- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از موافقت وزارت تعاون، کا و رفاه اجتماعی با سختی کار صیادان خبر داد و اضافه کرد: قرارگیری شغل صیادی در لیست مشاغل سخت و زیان آور جزو مطالبات صنفی بود.

ابراهیم نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مضایق و مشکلات کار صیادی، اظهار کرد: صیادی یکی از شغل‌های سخت و زیان آور به نسبت سایر شغل‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تأثیرگذاری شغل‌های شیلاتی و وابسته به دریا، افزود: صیادان در تحقق بخشی اقتصاد دریا محور نقش کم نظیری ایفا می‌کنند که باید ویژه مورد توجه قرار گیرند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سختی کار صیادان خبر داد و اضافه کرد: قرارگیری شغل صیادی در لیست مشاغل سخت و زیان آور جزو مطالبات این صنف بود.

نجفی با اشاره به بخش قابل توجهی از آمار و جمعیت صیادی در گیلان، بیان کرد: نگاه توسعه مند به اقتصاد دریا محور بویژه در استان‌های شمال کشور در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به عزم جدی دولت و مجلس در گره گشایی در مسیر اشتغال و تولید، افزود: حل مشکلات صیادان و ملوانان شمال کشور بویژه در است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان از موافقت پرداخت حق سهم بیمه‌ای صیادان و ملوانان در سال آتی خبر داد و اضافه کرد: دولت بر اساس مصوبه مجلس موظف است به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال منقول و غیر منقول نسبت به پرداخت سهم بیمه‌ای اقدام کند.

نجفی ادامه داد: ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان ۱۳ درصد و صیادان به میزان ۷ درصد به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.


خبر خوب برای صیادان شمال و جنوب کشور