این قانون با عنوان SB ۲۶۴ شامل زمین‌های کشاورزی و هر زمینی می‌شود که در فاصله یک پایگاه نظامی یا تاسیسات زیربنایی حساس مثل بنادر، فرودگاه‌ها و تاسیسات تصفیه فاضلاب قرار دارند.

این قانون با عنوان SB ۲۶۴ شامل زمین‌های کشاورزی و هر زمینی می‌شود که در فاصله یک پایگاه نظامی یا تاسیسات زیربنایی حساس مثل بنادر، فرودگاه‌ها و تاسیسات تصفیه فاضلاب قرار دارند.


خبر بد برای شهروندان ایرانی در فلوریدا آمریکا/ ممنوعیت فروش ملک به ایرانی ها در ۱۶ کیلومتری مناطق حساس