مراسم استقبال رسمی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از حسین عرنوس نخست وزیر سوریه در مجموعه فرهنگی تفریحی سعدآباد تهران در حال برگزاری است. حسین عرنوس، نخست وزیر سوریه در صدر هیأتی بلندپایه، جهت حضور در پانزدهمین اجلاس کمیته عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و سوریه وارد تهران شده است. 


مراسم استقبال رسمی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از حسین عرنوس نخست وزیر سوریه در مجموعه فرهنگی تفریحی سعدآباد تهران در حال برگزاری است. حسین عرنوس، نخست وزیر سوریه در صدر هیأتی بلندپایه، جهت حضور در پانزدهمین اجلاس کمیته عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و سوریه وارد تهران شده است.