تحقیقات کنگره آمریکا حکایت از این داشت که خانواده جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بیش از ۱۰ میلیون دلار از منابع خارجی از جمله از جانب چین دریافت کردند.

تحقیقات کنگره آمریکا حکایت از این داشت که خانواده جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بیش از ۱۰ میلیون دلار از منابع خارجی از جمله از جانب چین دریافت کردند.


خانواده بایدن به دریافت میلیون‌ها دلار از چین متهم شدند