ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت:مدتی در تونل‌های زیرزمینی فلسطینی‌ها بودم و کلاس‌های آموزش موشکی برای نیروهای مقاومت می‌گذاشتم.

خاطرات ضرغامی از کلاس‌های موشکی برای فلسطینی‌ها

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت:مدتی در تونل‌های زیرزمینی فلسطینی‌ها بودم و کلاس‌های آموزش موشکی برای نیروهای مقاومت می‌گذاشتم.


خاطرات ضرغامی از کلاس‌های موشکی برای فلسطینی‌ها – پایگاه خبری هشت صبح