حضور نیروهای خارجی نظامی تهدید برای صلح و ثبات در منطقه هستند؛ حوادث تروریستی اخیر در راستای فشار حداکثری آمریکا و غرب است حسین امیرعبداللهیان، وزیر کشورمان در نشست خبری با وزیر خارجه عمان گفت: از تلاش‌های سازنده سلطنت عمان در کمک به رفع تحریم ناعادلانه تشکر می‌کنیم. دریافت ۲۴ MB

حضور نیروهای خارجی نظامی تهدید برای صلح و ثبات در منطقه هستند؛

حوادث تروریستی اخیر در راستای فشار حداکثری آمریکا و غرب است

حوادث تروریستی اخیر در راستای فشار حداکثری آمریکا و غرب است

حسین امیرعبداللهیان، وزیر کشورمان در نشست خبری با وزیر خارجه عمان گفت: از تلاش‌های سازنده سلطنت عمان در کمک به رفع تحریم ناعادلانه تشکر می‌کنیم.

دریافت ۲۴ MB