در جلسه هفته جاری کمیسیون شوراهای مجلس، حوادث اخیر کشور با حضور وزرای کشور و اطلاعات، فرماندهی کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه بررسی می‌شود.

در جلسه هفته جاری کمیسیون شوراهای مجلس، حوادث اخیر کشور با حضور وزرای کشور و اطلاعات، فرماندهی کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه بررسی می‌شود.


حوادث اخیر کشور با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی بررسی می‌شود