وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی اصلی فرهنگ و هنر کشور است بایستی به‌طور انقلابی و قاطعانه عمل کند و جلوی تولید فیلم‌های مبتذل که ترویج بی‌فرهنگی و ابتذال می‌کند را بگیرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی اصلی فرهنگ و هنر کشور است بایستی به‌طور انقلابی و قاطعانه عمل کند و جلوی تولید فیلم‌های مبتذل که ترویج بی‌فرهنگی و ابتذال می‌کند را بگیرد.


حمله کیهان به فیلم های فسیل، جنگ جهانی سوم و آهنگ دونفره/ هم مبتذل است هم مروج بی بندوباری، هم برگرفته از فرهنگ غرب