حمله موشکی و پهپادی سپاه به مقر تروریست‌های تجزیه طلب مقر تروریست ها اقلیم کردستان عراق زیر آتش سنگین موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. دریافت ۲۰ MB

حمله موشکی و پهپادی سپاه به مقر تروریست‌های تجزیه طلب

حمله موشکی و پهپادی سپاه به مقر تروریست‌های تجزیه طلب

مقر تروریست ها اقلیم کردستان عراق زیر آتش سنگین موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

دریافت ۲۰ MB