پایگاه خبری هشت صبح : نشست دانشجویی با موضوع «بررسی عملکرد دو ساله دولت سیزدهم» با حضور محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این نشست منصوری گفت: دانشجویان ما امروز مورد برنامه ریزی و غضب و کینه دشمن هستند اگر این سرمایه آسیب ببیند، کشور آسیب […]

پایگاه خبری هشت صبح :

نشست دانشجویی با موضوع «بررسی عملکرد دو ساله دولت سیزدهم» با حضور محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این نشست منصوری گفت: دانشجویان ما امروز مورد برنامه ریزی و غضب و کینه دشمن هستند اگر این سرمایه آسیب ببیند، کشور آسیب می‌بیند اینکه ۱۶ آذر و حوادث آن را تحلیل می‌کنیم از این باب است.

وی افزود: ما ۱۶ آذر را بازخوانی می‌کنیم که عبرت آموزی شود و دشمن را گم نکنیم. ما معتقدیم باید به مبارزه با دشمن رفت نه مثل فردی که دشمن را باهوش تلقی می‌کند. اینکه همه مسائل خودمان را به دشمن گره بزنیم نگاه درستی نیست.