در حادثه حمله مسلحانه به مدرسه‌ای در شمال غربی پاکستان، ۷ معلم کشته شدند.

در حادثه حمله مسلحانه به مدرسه‌ای در شمال غربی پاکستان، ۷ معلم کشته شدند.


حمله مسلحانه به مدرسه‌ای در شمال غربی پاکستان