بدون شک حسین طیبی یکی از بهترین بازیکنان فوتسال جهان محسوب می‌شود.

بدون شک حسین طیبی یکی از بهترین بازیکنان فوتسال جهان محسوب می‌شود.


حمله ستاره ایرانی به رکورد علی دایی