رسانه‌های فلسطینی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شمال غزه خبر می دهند.

رسانه‌های فلسطینی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شمال غزه خبر می دهند.


حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه