ارتش ترکیه شامگاه امروز (دوشنبه) روستای «سجیری» در منطقه العمادیه استان دهوک را به بهانه حضور پ.ک.ک هدف حمله قرار داده است. ترکیه چند روز پیش منطقه «العمادیه» استان دهوک عراق را هدف حملات هوایی خود قرار داده بود.

ارتش ترکیه شامگاه امروز (دوشنبه) روستای «سجیری» در منطقه العمادیه استان دهوک را به بهانه حضور پ.ک.ک هدف حمله قرار داده است. ترکیه چند روز پیش منطقه «العمادیه» استان دهوک عراق را هدف حملات هوایی خود قرار داده بود.


حمله ترکیه به شمال عراق