حمایت چین از تشکیل نیروی دریایی مشترک میان ایران و کشورهای عربی، مخالفت اسرائیل با برنامه هسته ای عربستان، استقبال آمریکا از بازگشایی سفارت ایران در عربستان، اعلام نامزدی معاون ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سفر فرستاده سازمان ملل در یمن به عمان از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

حمایت چین از تشکیل نیروی دریایی مشترک میان ایران و کشورهای عربی، مخالفت اسرائیل با برنامه هسته ای عربستان، استقبال آمریکا از بازگشایی سفارت ایران در عربستان، اعلام نامزدی معاون ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سفر فرستاده سازمان ملل در یمن به عمان از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.


حمایت چین از تشکیل نیروی دریایی مشترک میان ایران و کشورهای عربی/ مخالفت اسرائیل با برنامه هسته ای عربستان/ استقبال آمریکا از بازگشایی سفارت ایران در عربستان/ اعلام نامزدی معاون ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا