حضور پرشور مردم تربت جام در راهپیمایی ۲۲ بهمن تربت جام ـ امروز همزمان با سراسر کشور مردم شهر تربت جام و مراکز بخش بوژگان، سمیع آباد، نصرآباد، و روستاهای احمدآباد صولت و رباط سمنگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند. به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با سراسر کشور مردم شهر تربت جام و […]

حضور پرشور مردم تربت جام در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور پرشور مردم تربت جام در راهپیمایی ۲۲ بهمن

تربت جام ـ امروز همزمان با سراسر کشور مردم شهر تربت جام و مراکز بخش بوژگان، سمیع آباد، نصرآباد، و روستاهای احمدآباد صولت و رباط سمنگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با سراسر کشور مردم شهر تربت جام و مراکز بخش بوژگان، سمیع آباد، نصرآباد، و روستاهای احمدآباد صولت و رباط سمنگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.

راهپیمایی مردم شهرستان تربت جام امروز همراه با اتحاد، همدلی و وحدت مردم شیعه و اهل سنت پایتخت وحدت، شهر تربت جام بود.

مردم شهید پرور و انقلابی شهرستان تربت جام همه با هم برای اسلام و برای ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن آمده بودند.


حضور پرشور مردم تربت جام در راهپیمایی ۲۲ بهمن