معاون وزیر خارجه ایران: مقدمات حضور یک تیم تجاری از عربستان سعودی فراهم شده و در حال تلاش هستیم که در کنار سفارت، کنسول‌گری‌های دو کشور نیز فعال شوند تا همکاری‌های تجاری گسترده‌تر شود.

معاون وزیر خارجه ایران: مقدمات حضور یک تیم تجاری از عربستان سعودی فراهم شده و در حال تلاش هستیم که در کنار سفارت، کنسول‌گری‌های دو کشور نیز فعال شوند تا همکاری‌های تجاری گسترده‌تر شود.


حضور هیات تجاری عربستان سعودی در ایران