حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در آستانه ۱۶ آذر در دانشگاه تهران حاضر می شود و قرار است یک نشست دانشجویی با عنوان «می‌مانیم و می‌سازیم» به همراه پرسش و پاسخ برگزار شود. به گزارش خبرنگار مهر، نشست روز دانشجو در دانشگاه […]

حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر

حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در آستانه ۱۶ آذر در دانشگاه تهران حاضر می شود و قرار است یک نشست دانشجویی با عنوان «می‌مانیم و می‌سازیم» به همراه پرسش و پاسخ برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست روز دانشجو در دانشگاه تهران با حضور محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور فردا ۱۵ آذرماه ساعت ۱۳ در تالار چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این نشست به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با عنوان «می‌مانیم و می‌سازیم»، «اثرگذاری دانشجو در کشور از نگاه دانشجوی اکنون و گذشته» به همراه پرسش و پاسخ دانشجویی ترتیب داده شده و از نمایندگان تشکل‌ها، کانون‌ها و نیز دانشجویان علاقه‌مند برای صحبت در این برنامه دعوت شده است.

حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر


حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در دانشگاه تهران در آستانه ۱۶ آذر