حضور سرزده رئیس جمهور از مرکز کنترل شرکت ملی گاز حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در مرکز کنترل شرکت ملی گاز گفت: تعطیلی ها باعث به سختی افتادن مردم میشود اما در این شرایط تعطیلی را پذیرفتیم تا مردم به زحمت نیوفتند. دریافت ۲۰ MB

حضور سرزده رئیس جمهور از مرکز کنترل شرکت ملی گاز

حضور سرزده رئیس جمهور از مرکز کنترل شرکت ملی گاز

حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در مرکز کنترل شرکت ملی گاز گفت: تعطیلی ها باعث به سختی افتادن مردم میشود اما در این شرایط تعطیلی را پذیرفتیم تا مردم به زحمت نیوفتند.

دریافت ۲۰ MB


حضور سرزده رئیس جمهور از مرکز کنترل شرکت ملی گاز