تهران- ایرنا- وزیر ورزش و جوانان گفت: حضور در جمهوری آذربایجان و نشست شواری دائمی اجلاس وزرای جوانان و همکاری اسلامی، آغاز برخی تعاملات…

تهران- ایرنا- وزیر ورزش و جوانان گفت: حضور در جمهوری آذربایجان و نشست شواری دائمی اجلاس وزرای جوانان و همکاری اسلامی، آغاز برخی تعاملات…


حضور در باکو آغاز برخی تعاملات در دوره عدالت‌محور آیت‌الله رئیسی با کشورهای اسلامی است