حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر خود به ژنو جهت شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل با جمعی از ایرانیان و اعضای نمایندگی ایران در ژنو دیدار و گفتگو کرد.

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر خود به ژنو جهت شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل با جمعی از ایرانیان و اعضای نمایندگی ایران در ژنو دیدار و گفتگو کرد.


حضور حسین امیر عبداللهیان در جمع ایرانیان و اعضای نمایندگی ایران