حسین زمان و ترانه های او بخشی از نوستالژی دهه ۷۰ است.

حسین زمان و ترانه های او بخشی از نوستالژی دهه ۷۰ است.


حسین زمان خواننده پاپ درگذشت