فعال بازار طلا و سکه از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حباب سکه در هفته گذشته خبر داد و گفت: حباب سکه به ۶.۵ میلیون تومان رسید.

فعال بازار طلا و سکه از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حباب سکه در هفته گذشته خبر داد و گفت: حباب سکه به ۶.۵ میلیون تومان رسید.


حباب سکه ۶.۵ میلیون تومان شد