حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت؛ اصولی سرنوشت ساز ولی محجور

Print Friendly, PDF & Email

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا